Analiza de risc la securitatea fizica

Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie.

Evaluarea de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale care detin cel putin un punct de lucru autorizat.

Procesul de evaluare a riscului cuprinde urmatoarele faze:stabilirea contextului, identificarea riscului, analiza riscului, estimarea riscului, tratarea riscului.

Cine realizeaza analiza de risc?

Analiza de risc este realizata numai de experti autorizati la modul personal. Este interzis prin lege si ar trebui sa aveti in vedere ca persoana cu care discutati sa fie un expert autorizat de politie in acest sens. In urma evaluari veti comunica niste informatii confidentiale despre masurile de securitate din firma dvs.

Ce documente sunt necesare pentru analiza de risc?

In general pentru o analiza de risc este nevoie de un act de folosinta al spatiului, de un certificat de inregistrare la registrul comertului, de un certificat constator pentru autorizarea activitatii la punctul de lucru, contract cu firma de paza daca e cazul, agremente tehnice daca este cazul. La preluarea documentelor obligatoriu evaluatorul de risc va realiza un proces verbal de predare primire documente, documentele daca nu vor fi parte integranta a analizei de risc vor fi returnate beneficiarului.

 Legislatia in domeniul securitatii prevede unele masuri absolut obligatorii.

Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 actualizată conform Hotărârii nr. 1002/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Analiza de Risc are ca scop identificarea factorilor interni si externi ce afecteaza in mod direct sau indirect securitatea fizica a persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul unei unitati.Sistemele de securitate generate in urma Analizei de risc la securitatea fizica, trebuie implementate in maxim 60 de zile de catre unitatile ce fac obiectul unei evaluarii.
In urma implementarii sistemelor de securitate conducatorii au obligatia sa asigure mentenanta acestor numai prin firme specializate si autorizate cel putin odata la 6 luni pentru asigurarea functionalitatii acestora.
Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 la 10000 RON

Analiza de risc Constanta

Prevăzută de Legea 333 / 2003, si HG 301 / 2012 este necesară pentru: protecția persoanelor, paza bunurilor și a valorilor. stabilirea măsurilor de securitate prin mijloace mecanofizice si tehnice precum si personal specializat. avizarea proiectului tehnic pentru sistemele de securitate.

Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică conține: raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizica grila de evaluare a nivelului de risc documentele suport Raportul de evaluare la securitatea fizica este valabil 3 ani, daca nu au avut loc incidente de securitate, schimbari de sedii sau recompartimentari.

In functie de complexitatea si localizarea unitatii, durata medie este intre 3 si 5 zile.

Cere oferta pentru analiza de risc la securitatea fizica.

  • Identificarea riscurilor
  • Analiza riscurilor
  • Evaluarea riscurilor
  • Tratarea riscurilor
Completati formularul de mai jos si va contactam in cel mai scurt timp cu oferta noastra.